You need to log in to create posts and topics.

Xcode Demo alkalmazás - Bevezető

Ebben a Demo  alkalmazás részben készítünk egy egyszerű dobókocka alkalmazást. Egy arc4random() függvény meghívásával ami segíteni fog a dobókocka számainak a változására.

Szükségünk lesz a projektbe

 •  Alkalmazás ikon
 •  Dobókocka képszámok 1-6-ig
 • Egy  háttérkép

Ha nem készítünk magunknak akkor képeket akkor a lap alján letölthetőek az induláshoz.

Az Xcode felhaszálói felületben a következő objektumokat fogjuk használni.

 • UILabel
 • UIImageView
 • UIView
 • UIButton

 

 

1. Hozzunk létre egy Xcode projektet

Válasszuk ki a File->New->Project és vállaszuk ki a Single View Applications.

 

Adjuk meg a projekt nevét itt most jelen esetben Demo.

2. Adjunk hozzá a projekthez NSObject osztályt.

 

 

Adjunk nevet az NSObject-nek Kocka néven.

A Kocka.h fájlba adjuk hozzá a következő sort.

@interface Kocka : NSObject

- (int)kapkockaszam; //Hozzáadva

@end

A kocka.m fájlba adjuk hozzá a következő sorokat.

@implementation Kocka

//Hozzádva////
- (int)kapkockaszam
{
  int roll = (arc4random() % 6) + 1;
  
  return roll;
}
/////////////////
@end

 

3. Adjunk hozzá a projekthez UIView osztályt.


Adjunk nevet a UIView-nek KockaView néven.

A kockaView.h fájlba írjuk be a következő sorokat.

@interface KockaView : UIView


@property (nonatomic, strong) UIImageView *kockaImage; //Hozzáadva


- (void)kockamutat:(int)num; //Hozzáadva

@end

A KockaView.m fájlba is írjuk be a következő kódsorokat.

@implementation KockaView

/*
// Only override drawRect: if you perform custom drawing.
// An empty implementation adversely affects performance during animation.
- (void)drawRect:(CGRect)rect {
  // Drawing code
}
*/

///Hozzáadva
- (void)kockamutat:(int)num
{
  if (self.kockaImage == nil)
  {
    self.kockaImage = [[UIImageView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 100, 100)];
    
    [self addSubview:self.kockaImage];
  }
  
  NSString *fileName = [NSString stringWithFormat:@"szam%d.png", num];
  
  self.kockaImage.image = [UIImage imageNamed:fileName];
}
/////////////

@end

 

4. A ViewController.m fájlba importáljuk be az osztályokat

#import "Kocka.h"///Hozzáadva
#import "KockaView.h"///Hozzáadva

Adjuk meg az objektumokat amiket a felhasználói felületen az Inteface Builderben összefogunk kapcsolni.

@interface ViewController ()
@property (strong, nonatomic) Kocka *kockak;///Hozzáadva

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *eredmenyLabel;///Hozzáadva

@property (weak, nonatomic) IBOutlet KockaView *firstView;///Hozzáadva
@property (weak, nonatomic) IBOutlet KockaView *secondView;///Hozzáadva


@end

A következő lépésként adjuk meg az action kivezetést ami végre fogja hajtani a kockadobást

///Hozzáadva
- (IBAction)kockaAction:(id)sender {
  
  int kockaszamok = [self.kockak kapkockaszam];
  int kockaszamok2 = [self.kockak kapkockaszam];
  
  [self.firstView kockamutat:kockaszamok];
  [self.secondView kockamutat:kockaszamok2];
  
  NSString *strText = [NSString stringWithFormat:@"Eredmény %d", kockaszamok + kockaszamok2];
  
  self.eredmenyLabel.text = strText;
}
///////////////

Húzzuk be a projektbe a Assets kép mappába az előre elkészített képeket.

 

Adjuk hozzá az objektumokat a felhasználói felületen

 • UILabel -> eredménykijelzéshez
 • UIButton ->kockadobás
 • UIView 2 darab ->Kocka megjelenítés
 • ImageView ->Kocka asztal háttér

A felhasználó felületen kössük össze a kivezetéseket.

Az Outlets ablakban jobb oldalt kattintsunk és tartsuk lenyomva az egérgombot és húzzuk rá az objektumra a kivezetéseket.

A Custom Class ablakban a class menüben állítsuk be a KockaView osztályt a fiirst és a second View-nek.

Az ImageView objektumnak állítsuk be az asztal háttérképet.

 

Ha mindennel kész vagyunk akkor futtassuk le a projektet a szimulátorban és dobjuk a kockát!

 

Letöltés: Demo alkalmazás képek

Letöltés: Xcode Demo alkalmazás Projekt

iOS Software Developer